Primorsko-goranska županija

Anketa zadovoljstva korisnika

Djelokrug rada (upravno tijelo) Županije iz kojeg ste tražili uslugu:

Koji tip usluge ste tražili?


Kojoj skupini korisnika pripadate?

Kako biste ocijenili pruženu uslugu s aspekta:
(zaokružiti ocjenu od 1- "ne zadovoljava" do 5 - "izvrsno")
Ljubaznosti djelatnika županije

Stručnosti

Efikasnosti (brzini rješavanja zahtjeva)

Dostupnosti (kvaliteta komunikacije)

Zadovoljstva pruženom uslugom

Primjedba / komentar / sugestija za poboljšanje: